Παράλληλο Μηχανογραφικό για εισαγωγή σε Δημόσιο Ι.Ε.Κ.

                                  Στο σύστημα αυτό,

  • οι υποψήφιοι που συμμετείχατε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2021
  • και οι τελειόφοιτοι που αποκτήσατε απολυτήριο Λυκείου το 2021, ανεξάρτητα από το αν συμμετείχατε ή όχι στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του ίδιου έτους,

μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό δελτίο σας μέχρι την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021 και ώρα 23:59, για ειδικότητες σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή το Υπουργείο Υγείας ή το Υπουργείο Τουρισμού ή τον Ο.Α.Ε.Δ. (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων) και αφορούν στο Α’ εξάμηνο κατάρτισης χειμερινού εξαμήνου 2021. Όσοι δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή σε Δ.Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, στην αντίστοιχη διαδικασία που γίνεται κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο στο σύστημα Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων σε Δ.Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ .

Οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων των Α.Ε.Ι. δεν μπορούν να υποβάλουν παράλληλο μηχανογραφικό, καθώς δεν συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2021.

Οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. που θέλουν να συνεχίσουν σε ειδικότητα ίδιου τομέα για την οποία υπάρχει αντιστοίχιση και μπορούν να εγγραφούν στο Γ’ εξάμηνο ΔΕΝ συμπληρώνουν παράλληλο μηχανογραφικό. Υποβάλλουν αίτηση απ’ ευθείας στο ΙΕΚ στο οποίο λειτουργεί σε Γ’ εξάμηνο η ειδικότητα που επιθυμούν. Οι ειδικότητες Γ’ εξαμήνου που παρέχουν τα Δ.Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας την περίοδο 2021-2022 στο χειμερινό εξάμηνο είναι ΕΔΩ.

Εάν οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. δεν επιθυμούν εγγραφή απευθείας στο Γ’ εξάμηνο συναφούς ειδικότητας, συνεχίζουν τη διαδικασία συμπλήρωσης Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου για επιλογή σε Α’ εξάμηνο, σε οποιαδήποτε ειδικότητα επιθυμούν.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΒΛΕΠΕ ΕΔΩ: https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr/

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ Ι.Ε.Κ.

Ανακοινώθηκαν με την υπ. αριθμ. πρωτ: Κ5/62224/07.06.2021 (Φ.Ε.Κ. 2428/07.06.2021 τ. Β΄) Απόφαση του κ. Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.Ν., οι ειδικότητες που θα περιληφθούν κατά την υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή καταρτιζομένων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., των τελειοφοίτων μαθητών λυκείου του σχολικού έτους 2020-2021 είτε συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του οικείου σχολικού έτους είτε όχι και των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων του ιδίου σχολικού έτους, τελειόφοιτων και μη.

Για το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου το παράλληλο μηχανογραφικό θα περιλαμβάνει τις ειδικότητες 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Εκτός από την παραπάνω διαδικασία, θα ακολουθήσει όπως κάθε χρόνο η φάση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων σπουδαστών στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., την περίοδο του Σεπτεμβρίου. Η δεύτερη αυτή φάση θα αφορά στις θέσεις ανά ειδικότητα που:

Α) Δεν καλύφθηκαν από την διαδικασία υποβολής παράλληλου μηχανογραφικού.

Β) Δεν προκηρύχθηκαν κατά την παραπάνω διαδικασία. Δηλαδή θα υπάρξουν και άλλες ειδικότητες.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ: Ότι δικαίωμα εγγραφής σε Ι.Ε.Κ. (επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων), έχουν μόνο απόφοιτοι Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων (επίπεδο 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων), όπως αυτά ορίζονται στον Νόμο 4763/2020.

ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να διαβάσετε νέες οδηγίες για την Πρακτική Άσκηση των σπουδαστών των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσέξουν ότι, σύμφωνα με την νέα νομοθεσία η Πρακτική Άσκηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών από την αποφοίτηση του καταρτιζόμενου. Για τους παλαιούς απόφοιτους ισχύει ότι, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την Πρακτική τους Άσκηση μέχρι το τέλος του 2022.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ-ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΟ Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.Ν

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Σύμφωνα με τον Νόμο 4777/2021 (Α΄ 25) και το υπ. αριθμ. πρωτ: 54909/Γ1/18-05-2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, προκειμένου να φοιτήσει κάποιος σε Δημόσιο Ι.Ε.Κ., σε πρώτη φάση, θα πρέπει να υποβάλλει παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο την ίδια ακριβώς περίοδο υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης), που θα αφορά συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και συγκεκριμένες ειδικότητες ανά Δημόσιο Ι.Ε.Κ.

Δικαίωμα συμπλήρωσης του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., έχουν:

Α) Οι τελειόφοιτοι του σχολικού έτους 2020-2021 είτε συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του οικείου σχολικού έτους είτε όχι.

Β) Οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων του ιδίου σχολικού έτους, τελειόφοιτοι και μη.

Τα αποτελέσματα των επιτυχόντων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., θα ανακοινωθούν ταυτόχρονα με αυτά των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η εγγραφή των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Γιαυτό θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

Εκτός από την παραπάνω διαδικασία, θα ακολουθήσει όπως κάθε χρόνο η φάση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων σπουδαστών στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., την περίοδο του Σεπτεμβρίου. Η δεύτερη αυτή φάση θα αφορά στις θέσεις ανά ειδικότητα που:

Α) Δεν καλύφθηκαν από την διαδικασία υποβολής παράλληλου μηχανογραφικού.

Β) Δεν προκηρύχθηκαν κατά την παραπάνω διαδικασία.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ: Ότι δικαίωμα εγγραφής σε Ι.Ε.Κ. (επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων), έχουν μόνο απόφοιτοι Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων (επίπεδο 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων), όπως αυτά ορίζονται στον Νόμο 4763/2020.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων καταρτιζομένων της πρόσκλησης, θα υποβληθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Στη συνέχεια ακολουθούν οι διαδικασίες επιλογής καταρτιζομένων σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και εγγραφών που ισχύουν σε κάθε Δημόσιο Ι.Ε.Κ., για την έναρξη του εξαμήνου κατάρτισης.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ: Ότι, υποψήφιοι που συμπλήρωσαν το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο, αλλά δεν πέτυχαν την εισαγωγή τους σε τμήμα Δημοσίου Ι.Ε.Κ., διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής στην προαναφερόμενη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, επιλογής και εγγραφών καταρτιζομένων Δημοσίων Ι.Ε.Κ., κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου.

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ. ΣΤΑ Α.Ε.Ι. ΜΕ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 43, του Νόμου 4763/2020 (Φ.Ε.Κ. 254/21-12-2020 τ.Α΄):

“1. Απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας, που ύστερα από επιτυχή εξέταση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης κατέχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμο τίτλο, δύνανται να κατατάσσονται σε τμήματα Α.Ε.Ι. συναφούς ειδικότητας με αυτήν του ανωτέρω διπλώματος.
2. Οι ως άνω κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, προ της εγγραφής τους στο Ι.Ε.Κ. πρέπει απαραιτήτως να είναι και κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου.
3. Η επιλογή των υποψήφιων για κατάταξη αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις, που διενεργούνται με την επιμέλεια του Α.Ε.Ι. κατά τον ίδιο χρόνο και τόπο με τις κατατακτήριες εξετάσεις του άρθρου 15 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260) και αφορούν εξέταση με θέματα ανάπτυξης σε τρία (3) μαθήματα του προγράμματος σπουδών του τμήματος υποδοχής. Στην επιλογή των υποψηφίων με εξετάσεις πρέπει να διασφαλίζονται η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα
της βαθμολογίας όλων των μαθημάτων που εξετάζονται. Στη σειρά αυτήν περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία (3) μαθήματα. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό.
4. Με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος υποδοχής, οι υποψήφιοι που κατατάσσονται μπορούν να
απαλλαγούν, ύστερα από αίτησή τους, της υποχρέωσης εγγραφής και παρακολούθησης της διδασκαλίας των μαθημάτων προγράμματος σπουδών, υποχρεωτικών και υποχρεωτικής ή ελεύθερης επιλογής, το περιεχόμενο των οποίων είχαν διδαχθεί πλήρως ή επαρκώς στην ειδικότητα Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας προέλευσης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση εξέτασης σε αυτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών. Από την υποχρέωση εξέτασης εξαιρούνται τα μαθήματα, στα οποία εξετάσθηκαν για την κατάταξή τους.
5. Οι κατατακτήριες εξετάσεις για τους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις του παρόντος. Δεν εφαρμόζονται το άρθρο 15 του ν. 3404/2005 και η υπό στοιχεία Φ2/121871/Β3/3-11-2005 απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 1517)”.

Στα πλαίσια των μέτρων για την μη διάδοση του COVID-19, η Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου θα εξυπηρετεί, για επείγοντα θέματα, τους ενδιαφερόμενους μόνο μετά από ραντεβού ή ηλεκτρονικά μέσω του email: diekmarkopoulou@gmail.com

 

 

 

ΣΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΚ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ.

ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

 

ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 26/10/2020 ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΚ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης 2020 Β΄ στο ΔΙΕΚ Μαρκοπούλου, αρχίζουν την Δευτέρα 12/10/2020.