ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η Γραμματεία του Δημοσίου Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου, στεγάζεται στην οδό Κ. Παπαδημητρίου αριθμ. 33 και συγκεκριμένα στο Γραφείο Ι7 στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας.