ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

Κατά το ΕΑΡΙΝΟ Εξάμηνο Κατάρτισης 2020 Α΄ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2020), θα πραγματοποιήσουν κατάρτιση στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου τα τμήματα των παρακάτω ειδικοτήτων: