ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

Κατά το ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Εξάμηνο Κατάρτισης 2019 Β΄ (Οκτώβριος 2019-Φεβρουάριος 2020), θα πραγματοποιήσουν κατάρτιση στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου τα τμήματα των παρακάτω ειδικοτήτων: