ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Πληροφορίες για την συγκεκριμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα μπορείτε να δείτε: ΕΔΩ