ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ.

Πώς ενημερώνομαι για τις εξετάσεις πιστοποίησης;

Την ευθύνη της ενημέρωσης έχει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος, παρακολουθώντας:

  • την ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
  • τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

Πότε και πού γίνεται η υποβολή των αιτήσεων για τις εξετάσεις πιστοποίησης;

Βλέπετε τις σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με θέμα: «Διευκρινίσεις για την υποβολή αιτήσεων και την κατάθεση των δικαιολογητικών των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.», ανάλογα με την εξεταστική περίοδο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε: ΕΔΩ