ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ε.Π.Λ., ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ., Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ και Τ.Ε.Λ. ΣΤΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Από την Δευτέρα 2 έως και την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου (από 15:00 έως 18:30) προκειμένου να εγγραφούν στο Γ΄ εξάμηνο της ειδικότητας “Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων” που θα λειτουργήσει κατά το χειμερινό εξάμηνο 2019 Β΄, οι πτυχιούχοι των αντιστοίχων ειδικοτήτων Ε.Π.Λ., ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ., Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ και Τ.Ε.Λ. (σύμφωνα με των οδηγό σπουδών της ειδικότητας, σελίδες 10-11). Η αίτηση υποβάλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του και συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του αντίστοιχου πτυχίου και των δύο όψεων του δελτίου της αστυνομικής του ταυτότητας. Τον οδηγό σπουδών βλ: ΕΔΩ