Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης 2020 Β΄ στο ΔΙΕΚ Μαρκοπούλου, αρχίζουν την Δευτέρα 12/10/2020.