ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ Ι.Ε.Κ.

Ανακοινώθηκαν με την υπ. αριθμ. πρωτ: Κ5/62224/07.06.2021 (Φ.Ε.Κ. 2428/07.06.2021 τ. Β΄) Απόφαση του κ. Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.Ν., οι ειδικότητες που θα περιληφθούν κατά την υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή καταρτιζομένων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., των τελειοφοίτων μαθητών λυκείου του σχολικού έτους 2020-2021 είτε συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του οικείου σχολικού έτους είτε όχι και των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων του ιδίου σχολικού έτους, τελειόφοιτων και μη.

Για το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Μαρκοπούλου το παράλληλο μηχανογραφικό θα περιλαμβάνει τις ειδικότητες 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Εκτός από την παραπάνω διαδικασία, θα ακολουθήσει όπως κάθε χρόνο η φάση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων σπουδαστών στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., την περίοδο του Σεπτεμβρίου. Η δεύτερη αυτή φάση θα αφορά στις θέσεις ανά ειδικότητα που:

Α) Δεν καλύφθηκαν από την διαδικασία υποβολής παράλληλου μηχανογραφικού.

Β) Δεν προκηρύχθηκαν κατά την παραπάνω διαδικασία. Δηλαδή θα υπάρξουν και άλλες ειδικότητες.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ: Ότι δικαίωμα εγγραφής σε Ι.Ε.Κ. (επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων), έχουν μόνο απόφοιτοι Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων (επίπεδο 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων), όπως αυτά ορίζονται στον Νόμο 4763/2020.