ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να διαβάσετε νέες οδηγίες για την Πρακτική Άσκηση των σπουδαστών των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσέξουν ότι, σύμφωνα με την νέα νομοθεσία η Πρακτική Άσκηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών από την αποφοίτηση του καταρτιζόμενου. Για τους παλαιούς απόφοιτους ισχύει ότι, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την Πρακτική τους Άσκηση μέχρι το τέλος του 2022.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ-ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΟ Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.Ν