Εγγραφές επιτυχόντων από Μηχανογραφικό

Οι εγγραφές των επιτυχόντων από το παράλληλο μηχανογραφικό  πραγματοποιούνται από 2 Σεπτεμβρίου μέχρι  και  Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου   στη γραμματεία του ΙΕΚ  και ώρες 2,30 μμ μέχρι 6,30 μμ