Μετεγγραφές Επανεγγραφές , Επαναπαρακολουθήσεις

Μετεγγραφές: 01-09-2021 έως 20-09-2021.
Επαναπαρακολουθήσεις: 20-09-2021 έως 24-09-2021.
Επανεγγραφές: 20-09-2021 έως 30-09-2021.Οι αιτήσεις στη γραμματεία του ΙΕΚ 2,30 μμ -6,30 μμ