Τεχνικοί Δασικής Δ εξαμ.

Το τμήμα Τεχνικών Δασικής προστασίας Δ εξ  θα έχει κάθε Δευτέρα  3-6η ώρα 
Αγγλικά με εκπαιδευτή τον κο Ζερβάκη.
Για την πρακτική άσκηση θα βγεί νεώτερη ανακοίνωση αφού ολοκληρωθεί
ο προγραμματισμός της με τους εκπαιδευτές.