Τεχνικοί Η/Υ

Οι τεχνικοί Η/Υ  Δ εξαμ θα έχουν  μάθημα Τρίτη 22/2/22  2η ώρα 3.30 μμ

με εκπαιδευτή τον κο Λαγογιάννη  αντί για την Τετάρτη 23/2/22