Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Τεχνικόι Η/Υ Τεχνικοί Δασικής Προστ.

Το τελικό πρόγραμμα των Τεχνικών Η/Υ  έχει αναρτηθεί στη σελίδα προγράμματα
Οι Τεχνικοί Δασικής προστασίας  Δ εξαμ. θα έχουν μάθημα 
Δευτέρα 28/2/22 από την 1η ώρα  2.45 μμ με εκπαιδεύτρια την κα
Γεμουσακάκη Αννα