ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΑΣΙΚΗΣ Δ ΕΞΑΜ

Δευτέρα 28/3/22  1-4η ώρα πρακτική άσκηση με εκπαιδευτή τον κον Τζαμάλη

5-6η ώρα Αγγλικά με εκπαιδευτή τον κον Ζερβάκη