Δασική Β εξάμ. κ Δασική Δ εξάμ.

Οι καταρτιζόμενοι της ειδικότητας Τεχνικών Δασικής προστασίας  ας δούν την ακόλουθη πρόσκληση και να δηλώσουν στη γραμματεία αν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν.

Μέρος των εξόδων  θα είνα καλυμμένα από το Υπουργείο. Η συμμετοχή θα είναι περίπου 75 €  το άτομο και θα αφορά τις διανυκτερεύσεις.