Βαθμολογίες εξαμήνου 2022Α

Στη σελίδα βαθμολογία εξαμήνου 2022 Α  μπορείτε να δείτε τη βαθμολογία 
στα μαθήματα του εξαμήνου
τόσο της τελικής εξέτασης όσο και  την τελική βαθμολογία 
(30% πρόοδος + 10% εργασία + 60% τελική εξέταση)

Η βαθμολογία έχει καταχωρηθεί με τον ΑΜΚ (αριθμό μητρώου καταρτιζόμενου)