Αμπελουργία- Οινολογία γ εξαμ

Τετάρτη 9/11/22 το μάθημα θα ξεκινήσει τη 2η ώρα 3.30 μμ
με εκπαιδεύτρια την κα Σηφακάκη