Τεχνικοί Δασικής προστασίας

Δευτέρα 6/3/23   1-5η ώρα  Προστατευόμενες Δασικές περιοχές με εκπαιδεύτρια την κα Μπάλκα

Τρίτη 7/3/23  1-5η ώρα  Φυσικό περιβάλλον με εκπαιδεύτρια την κα Πράπα

Τετάρτη 8/3/23   1-5η ώρα  Προστατευόμενες Δασικές περιοχές με εκπαιδεύτρια την κα Μπάλκα

Παρασκευή 10/3/23   3-6η ώρα Αγγλικά με εκπαιδεύτρια την κα  Πιπερά