Τεχνικοί Δασικής προστασίας

Δευτέρα 20/3/23   1-5η ώρα  Χειρισμός πυρ. οχήματος με τον κον Τζαμάλη

Τρίτη 21/3/23   1-5η ώρα  Φυσικό περιβάλλον με την κα Πράπα

Πέμπτη  23/3/23   1-5η ώρα Χειρισμός πυρ. οχήματος με τον κον Τζαμάλη

Παρασκευή 24/3/23 2-6η ώρα  Αγγλικά με την κα Πιπερά