Έναρξη υποβολής αιτήσεων για επιλογή στα Δημόσια ΙΕΚ (εκτός παράλληλου μηχανογραφικού)

Όσοι απόφοιτοι Λυκείου ενδιαφέρονται να εγγραφούν σε Δ.Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σύστημα Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων από τη Δευτέρα 31-07-2023 μετά τις 9 π.μ. μέχρι την Τετάρτη 06-09-2023 στις 15:00.

Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνουν:

α) Το βαθμό του απολυτηρίου (1 μόριο ανά βαθμό)
β) την ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του Δήμου ή από επίσημο έγγραφο τηςένωσης Πολυτέκνων Ελλάδας, πέντε (5) μόρια.
γ) την ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, όπως αυτή αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του Δήμου, τρία (3) μόρια.
δ) την ιδιότητα του προστάτη ή του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας τρία (3) μόρια.

Διευκρινίζεται ότι δικαίωμα αίτησης έχουν όλοι οι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου, Γενικού ή Επαγγελματικού, συμπεριλαμβανομένων όσων συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής μέσω του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου αλλά δεν πέτυχαν την εισαγωγή στην ειδικότητα που επιθυμούσαν.