ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΔΙΕΚ (ΕΚΤΟΣ παράλληλου μηχανογραφικό)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ Δ.Ι.Ε.Κ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ – ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ  ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΣΤΙΣ 15:00.

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ: Σύστημα Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων σε Δ.Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού

Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ Ι.Ε.Κ. ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ (ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΡΑ)