Παράταση προθεσμίας εγγραφών επιτυχόντων παραλλήλου Μηχανογραφικού κ αιτήσεων επιλογής

Παρατείνεται η δυνατότητα εγγραφής των επιτυχόντων μέσω του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, καθώς και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων επιλογής υποψηφίων καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.  μέχρι και την Τρίτη 12.09.2023 στις 15.00 .