ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Για τις εγγραφές του  έτους 2022-2023 το παράλληλο

μηχανογραφικό  περιλαμβάνει τις εξής ειδικότητες για το ΔΙΕΚ

Μαρκοπούλου:

 

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Επιμελητής πτήσεων

Τεχνικός Αμπελουργίας κ Οινολογίας

Ειδικος αισθητικής κ τέχνης μακιγιαζ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

 

Σύμφωνα με τον Νόμο 4777/2021 (Α΄ 25) και το υπ. αριθμ. πρωτ: 54909/Γ1/18-05-2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, προκειμένου να φοιτήσει κάποιος σε Δημόσιο Ι.Ε.Κ., σε πρώτη φάση, θα πρέπει να υποβάλλει παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο την ίδια ακριβώς περίοδο υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης), που θα αφορά συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και συγκεκριμένες ειδικότητες ανά Δημόσιο Ι.Ε.Κ.

Δικαίωμα συμπλήρωσης του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., έχουν:

Α) Οι τελειόφοιτοι του σχολικού έτους 2020-2021 είτε συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του οικείου σχολικού έτους είτε όχι.

Β) Οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων του ιδίου σχολικού έτους, τελειόφοιτοι και μη.

Τα αποτελέσματα των επιτυχόντων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., θα ανακοινωθούν ταυτόχρονα με αυτά των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η εγγραφή των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Γιαυτό θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

Εκτός από την παραπάνω διαδικασία, θα ακολουθήσει όπως κάθε χρόνο η φάση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων σπουδαστών στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., την περίοδο του Σεπτεμβρίου. Η δεύτερη αυτή φάση θα αφορά στις θέσεις ανά ειδικότητα που:

Α) Δεν καλύφθηκαν από την διαδικασία υποβολής παράλληλου μηχανογραφικού.

Β) Δεν προκηρύχθηκαν κατά την παραπάνω διαδικασία.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ: Ότι δικαίωμα εγγραφής σε Ι.Ε.Κ. (επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων), έχουν μόνο απόφοιτοι Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων (επίπεδο 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων), όπως αυτά ορίζονται στον Νόμο 4763/2020.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων καταρτιζομένων της πρόσκλησης, θα υποβληθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Στη συνέχεια ακολουθούν οι διαδικασίες επιλογής καταρτιζομένων σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και εγγραφών που ισχύουν σε κάθε Δημόσιο Ι.Ε.Κ., για την έναρξη του εξαμήνου κατάρτισης.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ: Ότι, υποψήφιοι που συμπλήρωσαν το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο, αλλά δεν πέτυχαν την εισαγωγή τους σε τμήμα Δημοσίου Ι.Ε.Κ., διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής στην προαναφερόμενη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, επιλογής και εγγραφών καταρτιζομένων Δημοσίων Ι.Ε.Κ., κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου

Βαθμολογίες εξαμήνου 2022Α

Στη σελίδα βαθμολογία εξαμήνου 2022 Α  μπορείτε να δείτε τη βαθμολογία 
στα μαθήματα του εξαμήνου
τόσο της τελικής εξέτασης όσο και  την τελική βαθμολογία 
(30% πρόοδος + 10% εργασία + 60% τελική εξέταση)

Η βαθμολογία έχει καταχωρηθεί με τον ΑΜΚ (αριθμό μητρώου καταρτιζόμενου)

Tο πρόγραμμα των εξετάσεων υπάρχει στη σελίδα εξετάσεις

Υπενθυμίζουμε 
Τα τμήματα 
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
Βοηθός Φαρμακείου
Τεχνικός Αμπελουργίας
Δασική προστασία Δ εξ
ξεκινάνε Τρίτη  7/6/22   

Τα τμήματα 
Επιμελητές πτήσεων
Δασική προστασία Β εξ
ξεκινάνε Τετάρτη 8/6

Τα τμήματα 
Τεχνικός Εφαρμογών Η/Υ
Τεχνικός Η/Υ
ξεκινάνε Πέμπτη 9/6

Η α βάρδια είναι στις 3.00 μμ  ενώ η β βάρδια στις 5.15 μμ
Κάθε γραπτή  εξέταση διαρκεί 2 ώρες για τα θεωρητικά μαθήματα
Στα εργαστηριακά μαθήματα ο τρόπος εξέτασης θα καθορισθεί από τον εκπαιδευτή

Οι αίθουσες των εξετάσεων είναι σταθερές για τα εξής τμήματα:

Βοηθός Βρεφονηπικόμων Αιθ 3     

Βοηθός Φαρμακείου   Εργ Ι7δ

Τεχνικός Αμπελουργίας Οινολογίας   Αιθ 4

Επιμελητές Πτήσεων Αιθ 2

Τεχνικός Δασικής Βεξ   Αιθ 1  

Τεχνικός Δασικής Δ εξ Αιθ 1

Τεχνικός Η/Υ  Δ εξ  Εργ Ι7α  πληροφορικής

 

και αλλάζουν ανάλογα με το πρόγραμμα για το τμήμα

Τεχνικός Εφαρμογών Η/Υ Β εξ

 

 

ΔΑΣΙΚΗ Δ εξ

Παρασκευή 13/5/2022 θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση στην πρακτική άσκηση
από 1η ώρα (2.45μμ) με εκπαιδευτή τον κον Τζαμάλη

Δασική Β εξάμ. κ Δασική Δ εξάμ.

Οι καταρτιζόμενοι της ειδικότητας Τεχνικών Δασικής προστασίας  ας δούν την ακόλουθη πρόσκληση και να δηλώσουν στη γραμματεία αν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν.

Μέρος των εξόδων  θα είνα καλυμμένα από το Υπουργείο. Η συμμετοχή θα είναι περίπου 75 €  το άτομο και θα αφορά τις διανυκτερεύσεις.