ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΠΟ 01/09/2021 επείγον

 

Στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Πρακτική Άσκηση καταρτιζόμενων ΔΙΕΚ (ΟΠΣ 5131399) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», παρέχεται η δυνατότητα επιδότησης της ανωτέρω πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενων ΔΙΕΚ μετά την επιτυχή περάτωσή της, εφόσον ο/η πρακτικά ασκούμενος/η το επιθυμεί.

Καθίσταται σαφές ότι η επιδότηση αφορά την Πρακτική Άσκηση με ημερομηνία έναρξης από 01/09/2021 και έπειτα. Το ΔΙΕΚ Μαρκοπούλου προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες καλεί όλους τους καταρτιζόμενους που η Πρακτική τους Άσκηση άρχισε από την 01/09/2021 και έπειτα όπως συμπληρώσουν και αποστείλουν μέσω email στην Γραμματεία του ΔΙΕΚ

Υπεύθυνη Δήλωση προς το ΔΙΕΚ -υποχρεωτικά μέσωgov.gr-σύμφωνα με την οποία θα δηλώνουν αν επιθυμούν ή όχι να λάβουν την επιδότηση της Πρακτικής Άσκησης.

Στην περίπτωση που δηλώνεται ότι επιθυμούν να λάβουν την επιδότηση θα πρέπει να αναφέρουν επιπλέον στην Υπεύθυνη Δήλωση
α) το ΑΦΜ τους      και
β) το προσωπικό τουςemail με την παρατήρηση ότι: «Βεβαιώνω ότι το email που αναγράφω στην Υπεύθυνη Δήλωση είναι ορθό και έγκυρο έως την καταβολή της επιδότησής της Πρακτικής μου Άσκησης».
Το ΔΙΕΚ Μαρκοπούλου θα αποστείλει στους ανωτέρω ενδιαφερόμενους το σύνδεσμο από τον οποίο θα έχουν πρόσβαση στο Ο.Π.Σ. οι καταρτιζόμενοι για την συμπλήρωση του Απογραφικού Δελτίου Εισόδου.

Λήξη προθεσμίας υποβολής στο Ο.Π.Σ. των Απογραφικών Δελτίων αποτελεί η επόμενη εκ των δύο προθεσμιών:
α) τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του Οδηγού Υλοποίησης της Πράξης  σε συνεργασία με την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή ήτοι η 28η Μαρτίου 2022

β) ενενήντα (90) ημερών από την Απόφαση Έγκρισης Έναρξης της Πρακτικής Άσκησης από το ΔΙΕΚ.

Τεχνικοί Δασικής προστασίας Δ εξ

Τετάρτη 9/3/21    1-5η ώρα  θα γίνει μάθημα στα πλαίσια
της πρακτικής άσκησης  με εκπαιδευτή τον κον Κωνσταντίνου 
(αντικείμενα Δασική Βοτανική κ Δασικά προιόντα)

Πέμπτη 10/3/21  1-5η ώρα θα γίνει μάθημα στα πλαίσια 
της πρακτικής άσκησης με εκπαιδευτή τον κον Λυκούδη
(αντικείμενο Ασφάλεια Υγιεινή Α βοήθειες)

Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Τεχνικόι Η/Υ Τεχνικοί Δασικής Προστ.

Το τελικό πρόγραμμα των Τεχνικών Η/Υ  έχει αναρτηθεί στη σελίδα προγράμματα
Οι Τεχνικοί Δασικής προστασίας  Δ εξαμ. θα έχουν μάθημα 
Δευτέρα 28/2/22 από την 1η ώρα  2.45 μμ με εκπαιδεύτρια την κα
Γεμουσακάκη Αννα

Τεχνικοί Δασικής Δ εξαμ.

Το τμήμα Τεχνικών Δασικής προστασίας Δ εξ  θα έχει κάθε Δευτέρα  3-6η ώρα 
Αγγλικά με εκπαιδευτή τον κο Ζερβάκη.
Για την πρακτική άσκηση θα βγεί νεώτερη ανακοίνωση αφού ολοκληρωθεί
ο προγραμματισμός της με τους εκπαιδευτές.

Τεχνικοί Η/Υ

Οι τεχνικοί Η/Υ  Δ εξαμ θα έχουν  μάθημα Τρίτη 22/2/22  2η ώρα 3.30 μμ

με εκπαιδευτή τον κο Λαγογιάννη  αντί για την Τετάρτη 23/2/22